Регулятор рівня СО2

Призначений для включення вентилятора

Поз заказ

Опис

Регулятор рівня СО2 підключається до витяжного вентилятора грибної камери і призначений для включення вентилятора при перевищенні заданого користувачем рівня СО2.

Складається з двох блоків – датчика в корпусі для продувки і блоку управління. При високій вологості рекомендується додаткова комплектація повітряним насосом і осушувачем повітря (комплектація №2). В основі вимірювання концентрації вуглекислого газу лежить ефект поглинання інфрачервоного випромінювання з певною довжиною хвилі. Завдяки цьому з’явилася можливість створення оптичного датчика концентрації С02 яка відслужила вже на порядок вищий  термін служби електрохімічного датчика.

Відомо, що підвищення концентрації СО2 в приміщеннях, де вирощують гриби, понад певних норм призводить до погіршення якості продукції та зниження врожайності. Вимірювання концентрації СО2 за допомогою простих вимірників, які позбавлені функції управління, пов’язане з постійним ризиком негативного впливу «людського фактора». Даний регулятор виключає можливість впливу людського фактора на процеси управління повітрообміном в приміщеннях для вирощування грибів. Пристрій незамінний  для дрібних і середніх підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні будь-яких видів грибів (завантаження приміщення від 2 до 10 тонн). Завдяки цьому пристрою, грибовод позбавляє себе від необхідності управляти системою вентиляції вручну. Це виключає помилки, неточності та інші небажані наслідки «людського фактора».

Галузь застосування:

  • приміщення для вирощування грибів
  • системи вентиляції громадських і виробничих приміщень
  • теплиці

Технічні характеристики:
Діапазон вимірювання 0 … 5 000 або 0 … 10 000 ppm
Дозвіл 5/10 ppm
Точність ± 50 ppm
Калібрування по свіжому повітрю є
Гістерезис включення / вимикання задається
Напруга живлення 220В
Потужність навантаження (витяжний вентилятор) без зовнішнього пускача не більше 1 кВт

Додаткова інформація

Калібрування:

Датчик С02 калибруется по двох точках: нульовий або концентрації С02 в свіжому повітрі. Калібрування по концентрації С02 в свіжому повітрі здійснюється шляхом продувки через прилад свіжого повітря або виносу приладу на свіже повітря. Після того як показання приладу встановилися на якомусь значенні треба натиснути і тримати кнопку К, яка знаходиться поруч з контактами Каліб клемника регулятора. Показання приладу стануть рівними 400 ± 30ррm, потім відпустити кнопку. Після цього, не зупиняючи продування ще деякий час, перевірити показання приладу.
Дихання людини може внести серйозні зміни концентрації С02, тому при калібрування необхідно вжити заходів що виключають вплив присутності людини. Наприклад, під час калібрування шляхом виносу приладу на свіже повітря не перебувати поруч з приладом, а при натисканні кнопки калібрування, затримати подих. Поблизу будівель так само може спостерігатися підвищена концентрація вуглекислого газу, тому калібрування по свіжому повітрю треба виробляти на деякому віддаленні від будівель. У звичайних умовах експлуатації досить виконувати тільки калібрування по свіжому повітрю. Рекомендований перевірочний інтервал по свіжому повітрю – не рідше одного разу на місяць. При відхиленні показань більш ніж на 60 ррm необхідно виконати калібрування.
Калібрування нульової точки здійснюється продувкою через прилад азоту високої чистоти (99,99%). Після того, як свідчення встановляться, необхідно на 8 секунд замкнути контакти 3 і 4 модуля С02. Потім, не зупиняючи продування ще деякий час, перевірити показання приладу (0 ррm).

Порядок роботи:

Регулятор складається з двох блоків – датчика в корпусі для продувки (на фотографії зліва) і блоку управління (на фотографії праворуч). Прилад має два піддіапазону вимірювань 0 .. 999 ррm і більше 1000 ррm і перемикається між ними автоматично. Поява десяткового дробу є ознакою роботи в діапазоні понад 1000 ррм, тобто свідчення «1.25» відповідають 1250 ррm.
Для подачі повітря можна використовувати насос, типу аквариумного, який встановлюється в грибний камері, або перекачує насос, який встановлюється поруч з датчиком.
У першому випадку схема з'єднань така:
• насос в грибний камері,
• трубка, одним кінцем приєднана до насоса, іншим до підігрівника повітря
• підігрівач повітря, встановлюється поруч з датчиком. Щоб уникнути перегріву повинен включатися одночасно з насосом
• коротка трубка, одним кінцем приєднана до підігрівника повітря, іншим заходить в датчик. Трубку закріпити в гермовводи датчика, ввівши її на глибину не більше 1 см.
При перекачуваному насосі:
• трубка, одним кінцем що знаходиться в грибний камері і на кінець трубки одягається пиловий фільтр, іншим – зовні грибної камери, підключена до підігрівника повітря
• підігрівач повітря, встановлюється поруч з датчиком. Щоб уникнути перегріву повинен включатися одночасно з насосом
• коротка трубка, одним кінцем приєднана до підігрівника повітря, іншим до насоса
• насос, встановлюється поруч з датчиком
• коротка трубка, одним кінцем приєднана до насоса, іншим заходить в датчик. Трубку закріпити в гермовводи датчика, ввівши її на глибину не більше 1 см.
Датчик при монтажі необхідно розташовувати на стіні випускними отворами строго вниз для стоку рідини. Трубка подачі повітря вставляється через гермоввод. Усередині датчика знаходиться каплевiдбiйна пластина, що захищає плату датчика від попадання крапель води. Не допускається утворення конденсату або потрапляння вологи всередину датчика. У деяких випадках необхідна додаткова установка банки-відстійника на повітряній магістралі для збору сконденсованої вологи і організація підігріву подається в датчик повітря. Можлива установка датчика безпосередньо в грибний камері при відсутності умов конденсації вологи.
Напруга 220 вольт для блоку управління подається на клеми 220. Навантаження, наприклад витяжний вентилятор, потужністю максимум 1кВт – підключається до мережі живлення через контакти «Реле». Якщо потужність навантаження більше, то необхідно використовувати додатковий пускач. Блок управління встановлюється на DIN-рейку. Призначення інших контактів:
• «Каліб» – калібрування датчика по свіжому повітрю (400 +/- 30ррм) – з'єднані з кнопкою лівіше (кнопка втоплена ,щоб уникнути помилкового натискання)
• «В» – вихід датчика 0..5В, що відповідає 0 .. 10000 ррm
• мінус харчування датчика
• «+» – плюс 9 В харчування датчика
Бажаний рівень С02 задається наступним чином: натисніть кнопку «Задати / +». На дисплеї на короткий час відобразиться напис «Р 1», після якої буде показаний заданий рівень С02. Його можна змінити кнопками + і -. Якщо кнопки не натискаються протягом 5ти секунд, дисплей блимне і повернеться до показань поточного рівня С02.
Гістерезис між включенням і вимиканням вентилятора задається наступним чином: натисніть кнопку «Дельта / -». На дисплеї на короткий час відобразиться напис «Р2», після якої буде показана гистерезис (різниця) між значеннями включення і виключення вентилятора. Його можна змінити кнопками + і -. Якщо кнопки не натискаються протягом 5 секунд, дисплей блимне і повернеться до показань поточного рівня С02. Не рекомендується встановлювати маленьку величину гістерезису, так як це веде до частих включень і вимиканням вентилятора.
Таким чином, якщо задано 1200 ррm, то включення буде при перевищенні концентрації 1500 ррm і вимикання буде при зниженні до 1200 ррm

Гарантійні та інші зобов'язання:

Термін гарантійного обслуговування на дане обладнання – 12 місяців з дня поставки обладнання замовнику. Під гарантійними зобов'язаннями розуміється безкоштовний ремонт обладнання або його складових частин при їх відмові з вини виробника і при дотриманні замовником умов експлуатації, зазначених в даному документі, а так же документах на відповідні їм складові частини обладнання. Доставка обладнання або його складової частини в сервісний центр виробника для гарантійного обслуговування здійснюється силами і засобами замовника.
Устаткування знімається з гарантійного обслуговування в разі:
• наявності механічних або хімічних пошкоджень;
• недотримання споживачем вимог виробника при монтажі обладнання, правил експлуатації, використання обладнання не за призначенням;
• умисних або помилкових дій обслуговуючого персоналу;
• експлуатація обладнання при відсутності у замовника кваліфікованого обслуговуючого персоналу;
• відсутність періодичного обслуговування обладнання;
• збитки або втрата обладнання внаслідок обставин непереборної сили (стихія, пожежа, блискавка), нещасних випадків, неправильної вентиляції і т.д .;
• потрапляння всередину обладнання (його складових частин) рідин і газів, сторонніх предметів, комах;
• при наявності слідів стороннього втручання;
• внесення змін до конструкції обладнання;
• збитки в результаті транспортування;
Гарантія не поширюється на періодичне обслуговування і ремонт або заміну частин у зв'язку з їх природним зносом. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані з експлуатацією цього обладнання. Виробник залишає за собою право внесення змін до конструкції без відображення в цьому посібнику.