КЛІМАТИЧНА УСТАНОВКА

Установка для підтримки мікроклімату в камері вирощування грибів.
Под заказ

Опис

До складу клімат установки входить:
– вентилятор середнього тиску
– охолоджуючий і нагрівальний теплообмінник
– камера змішувача, з заслінками (засувками) для свіжого повітря і повітря рециркуляції. Засувки мають приводи для ручного або автоматичного керування.
– витяжний вентилятор (за бажанням замовника)

Вентилятори і теплообмінники розраховуються індивідуально для кожної камери вирощування грибів.

Додаткова інформація

Гарантія

Гарантійні і інші зобов'язання
Термін гарантійного обслуговування на це устаткування -12 місяців з дня постачання устаткування замовникові.
Під гарантійними зобов'язаннями розуміється безкоштовний ремонт устаткування або його складових частин при їх відмові з вини виготівника і при дотриманні замовником умов експлуатації, вказаних в цьому документі, а так само документах на складові частини устаткування, що відповідають їм.
Доставка устаткування або його складової частини в сервісний центр виготівника для гарантійного обслуговування здійснюється силами і засобами замовника.
Устаткування знімається з гарантійного обслуговування у випадку:
– наявність механічних або хімічних ушкоджень;
-недотримання споживачем вимог виготівника при монтажі устаткування, правил експлуатації, використання устаткування не за призначенням;
– умисних або помилкових дій обслуговуючого персоналу;
– експлуатація устаткування за відсутності у замовника кваліфікованого обслуговуючого персоналу;
– відсутності періодичного обслуговування устаткування;
збиток або втрата устаткування внаслідок обставин непереборної сили(стихія, пожежа, блискавка), нещасних випадків, неправильної вентиляції і так далі;
– попадання всередину устаткування(його складовихчастин) рідин і газів, сторонніх предметів, комах;
– за наявності слідів стороннього втручання;
– внесення змін до конструкції устаткування;
– збиток в результаті транспортування;
Гарантія не поширюється на періодичне обслуговування і ремонт або заміну частин у зв'язку з їх природним зносом.
Виготівник не несе відповідальність за будь-який збиток,пов'язаний з експлуатацією цього устаткування.
Виготівник залишає за собою право внесення змін доконструкції без відображення в данному документі.